Tomasz Marek Gawlas (55)


Region: Buy access to full version
Tomasz Marek Gawlas | Involved as jednatel, in PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ CIESZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizační složka company
Date of birth11/12/1964
Contact addressParkowa 7, 43430 Skoczów, Poland
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ CIESZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizační složkaCompany ID number: 27772331
NÁMĚSTÍ DR. BRAUNA 1183/1, 72100 Ostrava, Czech Republic
Construction of residential and non-residential buildings
Date of joiningto positionjednatel