Ing. JOSEF KLIMT (79)


Region: StředočeskýBuy access to full version
Ing. JOSEF KLIMT | Involved as člen správní rady, in Pohádková země, o.p.s. company
Date of birth25/02/1942
Contact addressPičín 150, 26225 Pičín, Czech Republic
Pohádková země, o.p.s.Company ID number: 27152189
Pičín 150, 26225 Pičín, Czech Republic
Other amusement and recreation activities
Date of joining29/06/2004to positiončlen správní rady