Jan Krutina (52)


Region: PardubickýBuy access to full version
Jan Krutina | Involved as člen představenstva, in Zemědělské družstvo Dolní Újezd company
Date of birth04/01/1968
Contact addressOsík 138, 56967 Osík, Czech Republic
Zemědělské družstvo Dolní ÚjezdCompany ID number: 00129488
Dolní Újezd 471, 56961 Dolní Újezd, Czech Republic
Rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace, nezemědělská výroba aj.
Date of joining10/03/2017to positiončlen představenstva