Jiří Čurda


Jiří Čurda | Self-employed person in the field of Electrical installation, ID number 12541303, based in Kostelní Hlavno 152, 29476 Kostelní Hlavno.
Jiří ČurdaCompany ID number: 12541303
Kostelní Hlavno 152, 29476 Kostelní Hlavno, Czech Republic
Electrical installation
Date of joiningto positionpodnikatel