Milena Havlíčková (71)


Region: PlzeňskýBuy access to full version
Milena Havlíčková | Involved as předseda, in Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi company
Date of birth06/04/1949
Contact addressSPORTOVNÍ 645, 33901 Klatovy, Czech Republic
Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v PředslaviCompany ID number: 00169684
Předslav 101, 33901 Předslav, Czech Republic
Mixed farming
Date of joining21/06/2019to positionpředseda