Obec Spišská Teplica

Company is active
Company ID number:00326534
Obecní úřad

Companies with the same registered field of business

NameCompany ID numberHeadquarters
Štátna pokladnica36065340Radlinského 32, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky30844878Priemyselná 2, 82473 Bratislava - mestská časť Ružinov
Nitriansky samosprávny kraj37861298Rázusova 2915/2A, 94901 Nitra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky00156621Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky00686832Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky00165182Nám. SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky00165565Limbová 2, 83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Úrad vlády Slovenskej republiky00151513Bratislava-Staré Mesto 2899/1, 81106 Bratislava
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky00151866Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky00164381Stromová 2665/1, 81330 Bratislava - mestská časť Nové Mesto