Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Company is active
Company ID number:43383513
Činnost firmy spočívá v zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku.

Companies with the same registered field of business

NameCompany ID numberHeadquarters
Sdružení obcí Podbrdska01834240TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 165, 26724 Hostomice
Zájmové sdružení měst a obcí okresu Blansko k zneškodňování odpadů43420648MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 4/2, 68001 Boskovice
"Vodovod - zájmové sdružení Tatiná a Žilov"49748301Tatiná 24, 33011 Tatiná
Sdružení obcí severní Moravy61985481BLAHOSLAVOVA 1499/7, 75002 Přerov
Dobrovolný svazek obcí Bez hranic02234912Mšec 109, 27064 Mšec
Horažďovicko02270935MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1, 34101 Horažďovice
Svazek obcí Krašov01051415Krsy 1, 33038 Krsy
ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY01171071MOSKEVSKÁ 2035/21, 36001 Karlovy Vary
DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice01274996Dyjákovičky 1, 66902 Dyjákovičky
EKOREGION 501275208Rouchovany 35, 67557 Rouchovany