POLICISTA/POLICISTKA - náborový příspěvek ve výši 75 000 Kč

Základní informace

Název pozice
POLICISTA/POLICISTKA - náborový příspěvek ve výši 75 000 Kč
Krátký popis
Co musíte splňovat?
- být občanem České republiky
- být starší 18-ti let
- být bezúhonný
- mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby

Jak to bude probíhat?
Informační schůzka: nezávazná schůzka, kde se dozvíte o Policii ČR, možnostech rozvoje kariéry a budou vám zodpovězeny dotazy.
Přijímací řízení: zhruba 3 měsíce dlouhý proces, během kterého absolvujete psychologické vyšetření zaměřené na předpoklady pro výkon služby u policie, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.

Co čeká úspěšné uchazeče?
Po zdárném ukončení přijímacího řízení se uchazeč stává policistou a čeká jej roční základní odborná příprava, kterou může podle druhu služby absolvovat v Praze, Brně, Holešově nebo Jihlavě. Po celou dobu pobírá policista služební příjem.

Co nabízíme?
- základní dobu služby 37,5 hodiny týdně
- 6 týdnů dovolené
- síť resortních zdravotnických zařízení
- možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních
- příspěvek na životní a penzijní připojištění
- příspěvky na stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt
- náhrady výdajů (cestovné, stravné)

Jaký je služební příjem?
Po dobu studia základní odborné přípravy náleží policistovi služební příjem 30. 070 Kč. Poté je mu služební příjem zvýšen dle místa služebního zařazení až na 34. 600 Kč.
Průměrný plat příslušníka v Pardubickém kraji v roce 2021 činil 47.862 Kč.

Náborový příspěvek v nezdaněné výši 75.000 Kč (vyplácí se po zkušební době 6 měsíců).

Věrnost se vyplácí:
- po 6-ti letech služby vzniká policistovi nárok na odchodné ve výši jednonásobku služebního příjmu, tato částka se mu s odslouženými roky navyšuje
- po 15-ti letech vzniká nárok na výsluhový příspěvek, i tento se mu s každým odslouženým rokem navyšuje až do 50% průměrného služebního příjmu

Kontakt: telefonicky nebo e-mailem
Mzda
30 070 - 34 600 KČ
Počet volných míst
10