Staff Software Development Engineer in Test- Flex Insights

Základní informace

Název pozice
Staff Software Development Engineer in Test- Flex Insights
Krátký popis
Kontakt: veronika.pleskova@vplegal.cz
Upřesňující informace:
Požadujeme
- nejméně 5 let praxi v oblasti vývoje softwaru a/nebo s testováním
- znalost domény pro obsluhu zákazníků (Contact Center business domain)
- expertízu v oblasti moderních programovacích jazyků (např. Java nebo Python)
- zkušenosti s moderními testovacímmi rámci (zejména Cypress, Selenium, a další)
- zkušenosti s implementací a údržbou systémů pro kontinuální integraci a dodávku
aktualizací softwaru (CI/CD test pipelines) za použití nástrojů jako např. Jenkins/CircleCI
nebo podobných
- odbornou znalost testovacích technik k zajištění kvality
- zkušenosti se spoluprací s partnery na automatizaci testování a dále s vedením
inženýrů, pokud se týká dodržování best practice v oblasti testování
- schopnost převést architektonické vize do konkrétních návrhů systémů
- osvojení výborných odborných návyků: techniky rozvoje, zabezpečení, schopnost
nalézt komprisní řešení za účelem větší rychlosti výstupu (tech debt balance), agilní
procesy aj.
- výborné komunikační schopnosti na všech úrovních (osobní, písemné, atd.)
- schopnost vysvětlit složité technické koncepty ostatním kolegům ze spolupracujících
týmů jako produktovým manažerům, ostatním inženýrům a zaměstnancům podpory
- nadšení pro dodržování vysokého standardu práce a tvorbu
- výbornou znalost angličtiny slovem i písmem (nemusí být doloženo certifikátem,
prověříme sami při pohovoru)
- odpovědný přístup, schopnost koncentrace a spolupráce s ostatními kolegy
- pokročilá schopnost time managementu a zvládání stresu

Zaměst.výhody:
standardní benefity
Mzda
100 000 - 140 000 KČ
Kategorie
Technici
Počet volných míst
2