Správci objektů

Základní informace

Název pozice
Správci objektů
Krátký popis
MVP: Praha
Kontakt: Yevhen Shuklin, tel.: 224241089
Správa a jednoduchá údržba hotelů. Informování vedení a majitelů budov o nutnosti
větších oprav, obchůzky za účelem kontroly a zajištění bezpečnosti, spoluúčast na
úklidu, drobných opravách a údržbě interiéru budov.
Požadována preciznost, zodpovědnost a kvalita práce.
Mzda
Od 22 200 KČ
Počet volných míst
5