ENERGETIK

Základní informace

Název pozice
ENERGETIK
Krátký popis
Požadovaný profil:
o SŠ nebo VŠ elektrotechnického směru, případně obdobného zaměření
o Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích elektrotechnického charakteru
o Výhodou: Kvalifikace revizní technik dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., nebo dle zákona 250/2021 Sb., držitel platného osvědčení k provádění revizí elektrotechnických zařízení vydaného TIČR pro provádění revizí přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací
o Znalost zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie)
o Praxe v oblasti malých vodních elektráren (dále jen MVE), technologie na vodních dílech
a vodohospodářských zařízení výhodou
o Dobré uživatelské znalosti PC, OFFICE
o Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
o Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
o Občasné služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
o Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
Hlavní charakteristika pracovní činnosti:
o Spolupodílí se na agendě smluv na dodávky energií, včetně zpracování podkladů pro účetnictví závodu
o Vede evidenci a provádí kontrolu fakturace ve vazbě na spotřebu elektrické energie, plynu
a tepla, případné reklamace řeší s příslušnými energetickými společnostmi
o zpracovává záměry na opravy, rekonstrukce a investice v oblasti energetiky a elektro
o sleduje plnění plánu revizí všech el. zařízení
o metodicky řídí provozní elektrikáře závodu
o organizace pravidelných zkoušek elektrikářů závodu Dyje
o sleduje bezpečnost a provozuschopnost el. zařízení
o v případě odpovídající kvalifikace provádí revize stanovené platnými nařízeními včetně následného odstraňování zjištěných závad a odstraňování závad zjištěných při technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly
o organizuje údržbu a revizi veškerého elektrického zařízení, elektromotorů, MVE a elektrických rozvodů a instalací na všech objektech závodu
o sleduje spotřebu el. energie, plynu a dalších médií ve vazbě na příslušná povolení, stanovené limity i finanční plány závodu a tuto problematiku projednává jak s vedením závodu, tak s příslušnými energetickými dodavateli
o spolupracuje s útvarem TDS a projekce závodu a jednotlivými provozy ve věci sestavování plánu jmenovitých akcí a při zabezpečování staveb
o podílí se na vypracování provozních řádů objektů
o vyhodnocuje správnost přidělení distribučních sazeb a velikosti hlavních jističů, podněty na změnu sazeb a velikosti hlavních jističů na optimální hodnotu
o zpracovává podklady a podílí se na organizaci výběrových řízení pro cizí dodavatele na dodávky el. zařízení, oprav a rekonstrukcí el. sítě v objektech závodu
o podílí se na zpracování PD všech typů akcí týkajících se elektrotechnologií u objektů závodu
o zajišťuje ve spolupráci s elektrikáři závodu montáž elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), včetně připojení elektrických zařízení v rámci údržby, opravy, rekonstrukce
o vede evidenci výroby z vlastních MVE
o plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího
Bližší informace: Petr Hirsch, vedoucí provozního úseku, email: hirsch@pmo.cz, tel.: 602 768 261
Mzda
36 000 - 42 000 KČ
Kategorie
Technici
Počet volných míst
1