Specialisté v oblasti marketingu

Základní informace

Název pozice
Specialisté v oblasti marketingu
Krátký popis
- plynulý mluvený i psaný projev v korejském jazyce na úrovni rodilého mluv..ího
- zkušenosti v oblasti marketingu a p..ípravy marketingové strategie spole..nosti
- zkušenosti s plánováním a organizací marketingových akcí, kurz.., seminá.... a
workshop..
- bakalá..ské vzd..lání
Mzda
Od 65 000 KČ
Počet volných míst
1