SEMPRA, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ V HOLOVOUSÍCH

Ukončená činnost
IČ:00027120