JIHOKÁMEN, výrobní družstvo Písek

Firma je aktivní
IČ:00028584
Zabývá se těžbou a zpracováním žuly z vlastních lomů.