Immerfin S.p.A., zapsaná v rejstříku společností, vedeném obchodní komorou regionu Reggio Emilia pod č. 01766930356

Firma je aktivní