DEZA, a.s.

Firma je aktivní
IČ:00011835
Zpracovatel černouhelného dehtu a surového benzolu. Výroba základních organických látek určených pro další chemické využití, především v automobilovém průmyslu a stavebnictví.