Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ukončená činnost
IČ:00007536
Revitalizace krajiny dotčené těžební činností