DIAMO, státní podnik

Firma je aktivní
IČ:00002739
Sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů a průzkumné hydrogeologické práce.